Opgavesparring for studerendeSkriver du opgave på dit studie, og kniber det med at komme i gang eller blive færdig? Vil du gerne have sparring på opgaven og din arbejdsproces? Jeg er censor på eksamensopgaver på akademi- og professionsbachelorniveau og læser og censurerer derfor mange opgaver hvert år. Jeg har tidligere undervist på samme niveauer + gymnasie/HF. Jeg er derfor ganske erfaren med akademisk opgaveskrivning.


"Jeg kunne ikke have gjort det uden dig. Mange mange tak for din hjælp. Jeg vil anbefale alle, at kontakte dig, hvis de har brug for hjælp. Du og din hjælp var det hele værd. Tusind tak fordi du var der så meget." A.M.K.L., Cand.negot.-Uddannelsen, 2021-22.


Pris og praktik


Prisen er 350 kr. per time ekskl. moms. Der medregnes tid for både opgavelæsning og den efterfølgende sparring. Sparringen er skriftlig.


Jeg tilbyder ikke at skrive din opgave for dig, men jeg kan give dig en god sparring til at komme videre og til at få god kvalitet i din opgave i forhold til den studieordning, du læser under. Hvis du ønsker det, kan sproglig redigering også komme på tale.


Kontakt mig på unnahvid@gmail.com eller +45 28833115