opgavesparring for studerendeSkriver du opgave på dit studie, og kniber det med at komme i gang eller blive færdig? Vil du gerne have sparring på opgaven og din arbejdsproces? Jeg er censor på eksamensopgaver på akademi- og professionsbachelorniveau og læser og censurerer derfor mange opgaver hvert år. Jeg har tidligere undervist på samme niveauer + gymnasie/HF. Jeg er derfor ganske erfaren med akademisk opgaveskrivning.


Pris og praktik


Prisen er 350 kr. per time ekskl. moms. Der medregnes tid for både opgavelæsning og den efterfølgende sparring. Sparringen kan foregå et egnet sted i byen (café) eller over telefonen..


Jeg tilbyder ikke at skrive din opgave for dig, men jeg kan give dig en god sparring til at komme videre og til at få god kvalitet i din opgave i forhold til den studieordning, du læser under.


Kontakt mig på unnahvid@gmail.com eller +45 28833115